Fisk organiseert verschillende weekenden per jaar. De weekenden staan altijd in het teken van Kennis, Kunde, Relatie en Karakter (visie). De Outreach is daarom ook altijd verweven met de weekenden.

Startweekend
In het eerste weekend van oktober is er het startweekend achter het Keerpunt. Dit eerste weekend staat altijd in het teken van kennismaking. Kennismaking met elkaar, kennismaking met de leiding, kennismaking met het programma. Het programma in grote lijnen:

  • vrijdagavond: nader te bepalen
  • zaterdagochtend: input moment
  • zaterdagmiddag: samen met Stichting Present helpen bij mensen in nood (Outreach)
  • zaterdagavond: Fisk Kring
  • zondagochtend: Fisk Zondag

Afsluiting
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om niet een afsluitend weekend te houden, maar sluiten we af met een activiteit. Wel gaan we met elkaar naar Opwekking.

Als jij je opgeeft voor FISK kring, wordt je automatisch aangemeld voor het startweekend en de afsluiting. Dat zit bij de prijs in. Het themaweekend zit daar nog niet bij inbegrepen.