De visie vanuit de gemeente is om de jongeren zo op de voeden en te begeleiden dat ze op hun 25e in staat zijn geestelijke vaders en moeders voor anderen te zijn.

Onder leiding van Martin Koornstra is er gemeente breed nagedacht over hoe dit tot uitvoer gebracht kan worden. Dit is beschreven een visieplan met einddoelen waarvan onderstaand een korte samenvatting:

Kennis Hoofd welke waarheid, welke kennis van Gods Woord  
relaties Hart welke relatie met God en mensen    
Kunde Handen welke vaardigheden om dienstbaar te zijn  
Karakter Houding welke karaktereigenschappen worden-zijn zichtbaar

 

Kennis God / Jezus houdt van je
  God heeft een doel met je leven
  Je inspanning doet er toe
  Vergeving
Relatie Respectvol omgaan met anderen (zie Jezus)
  Complimenten kunnen geven en ontvangen
  Keuzes durven maken tegen de stroom in
  Vertrouwen op God en ervaren dat God iets doet in je leven
Kunde Geven, delen, klaarstaan, vertrouwen
  Open durven zijn
Karakter Doorzettingsvermogen, empathisch, barmhartig
  Zelfvertrouwen / Godsvertrouwen, lef

 

Het hele jeugdwerk draait onder de verzamelnaam “Fisk jongerenwerk” Het jeugdwerk draait om 4 zaken: kennis, relatie, kunde en karakter. Deze vormen de basis en het beleid van het hele jongerenwerk. Vanuit deze 4 punten wordt er ook vorm gegeven aan de praktische uitvoer van het jongerenwerk voor verschillende leeftijdsgroepen.